Sada je: čet mar 22, 2018 3:33 am.

Prijava

Korisničko ime:   Šifra:   Automatsko prijavljivanje  

Vremenska zona: UTC + 01:00
Započni novu temu Odgovori  [ 296 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Sljedeća
Autor/ica Poruka
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: pet dec 08, 2017 12:55 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Budući da sveti spisi sadrže i bukvalno i psihološko
značenje, proizilazi da um može da ih primi na dvojak način. To
ne bi imalo nekog naročitog smisla kada čovek ne bi bio
sposoban za dalji razvoj. Međutim, čovek jeste sposoban za
dalju individualnu evoluciju i parabole zbog toga i postoje.
"Sveta" ideja čoveka, to jest ezoterijska ili unutrašnja ideja, jeste
da on poseduje jedan neiskorišćen nivo razumevanja i da se
njegov stvarni razvoj i sastoji u mogućem dostizanju tog višeg
nivoa. U tom smislu svi sveti spisi, pa i parabole, imaju dvojako
značenje, budući da sadrže bukvalno značenje projektovano za
nivo čoveka kakav jeste, ali i psihološko, koje može da dopre i
do višeg nivoa, potencijalno prisutnog u čoveku, nivoa koji
može da primi to značenje.
Parabola je izlivanje drevnog značenja u kalup. U
Jevanđeljima, parabola je forma jednog zaboravljenog drevnog
jezika. Postojalo je vreme kad je jezik parabola mogao da se
razume. I taj jezik, jezik parabola, alegorije i čuda, izgubljen je
za današnje čovečanstvo. Međutim, još uvek ima izvora koji
nam omogućuju da razumemo nešto od ovih drevnih značenja.
Pošto predmet parabole treba da poveže "viša" i "niža"
značenja, to može da se shvati kao most izrneđu dva nivoa,
spona između bukvalnog i psihološkog razumevanja. I kao što
ćemo videti, jezik parabola je nekada bio dobro znan, i u njemu
je to dvojako izražavanje bilo shvatano, a neke rea' i izrazi
korišćeni namerno u razumljivom dvojakom smislu. Taj drevni
jezik je stvarao vezu između "višeg" i "nižeg" značenja ili,
drugim rečima, vezu između višeg i nižeg dela u čoveku.
Naše prvo rođenje je evolucija ćelijskog sveta u ono što
se zove čovek. Biti ponovo rođen ili roditi se opet, znači
evoluirati do "više" psihologije, do višeg mogućeg nivoa
razumevanja. Ovo je najviši cilj zacrtan u učenjima svih drevnih
svetih knjiga u kojima je čovek, psihološki, predstavljan kao
jedno nerazvijeno seme. To je ezoterijsko učenje. Ovaj nivo
11
može jedino da se dostigne novim znanjem, osećanjem i
primenom tih učenja; a znanje koje daje čoveku tu mogućnost,
u Jevanđeljima se ponekad zove Istina, a ponekad i Reč. Ali, to
nije uobičajena istina ili uobičajeno znanje. To je znanje o daljim
koracima u razvoju.
Pokušajmo sada da steknemo neke preliminarne uvide o
ovom drevnom dvojakom jeziku parabola. Započnimo
proučavanje pitanjem "kako je Istina predstavljena"? U drevnom
jeziku vidljive stvari kriju psihološka značenja. Spoljni život,
registrovan čulima, transformiše se u neki drugi nivo značenja.
Istina nije vidljiv predmet, ali je u ovom jeziku
predstavljena vidljivim objektom. Parabola je puna vidljivih slika
koje su delo čula. Međutim, svaka vidljiva slika predstavlja
nešto što pripada psihološkom nivou značenja, koje se razlikuje
od značenja slike koja ga predstavlja. U Jevanđeljima se reč
voda često koristi. Šta ova reč znači u drevnom jeziku? U
doslovnom smislu ta reč označava fizičku supstancu koja se
zove voda. Ali psihološki, na višem nivou, ona ima drugačije
značenje. Voda ne označava samo vodu. Hrist, govoreći
Nikodimu o ponovnom rođenju, kaže da čovek mora da se rodi
od vode i duha: "...ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može
ući u Carstvo Božije". (Jov. 3: 5) Šta onda znači voda? Ona
mora da ima neko drugo značenje, psihološko, odnosno "više"
značenje. Možemo samo da nagađamo da li se "duh" odnosi na
"volju", ili na "najunutrašnjiji", najstvamiji deo čoveka. Može se
razumeti da biti ponovo rođen ne znači bukvalno "opet biti u
materici majke", kao što razmišlja Nikodim koji važi za čoveka
sposobnog samo za doslovno razumevanje. Šta god mislili o
značenju reči "duh", ne možemo ni zamisliti svojim uobičajenim
načinom shvatanja šta znači "voda" na ovom drevnom
dvojakom jeziku u kome čula prenose jedno drugačije, posebno
značenje. Ključa nema. Reći da čovek mora ponovo da se rodi
iz fizičke vode jeste očevidna glupost. Šta onda psihološki znači
voda? Pomoću nekih delova iz Biblije možemo proniknuti u to
na šta se slika fizičkog objekta odnosi na psihološkom nivou
značenja. Postoji puno primera za to. Uzmimo jedan iz
Jevanđelja. Hrist se obraća Ženi iz Samarije na bunaru i kaže
12
da bi joj mogao dati "živu vodu". Kad je došla po vodu iz
bunara, Hrist joj reče:
"Svaki ko pije od ove vode opet će ožednjeti; A ko pije od
vode koju ću mu ja dati neće ožednjeti dovijeka, nego voda koju
ću mu dati postaće u njemu izvor vode koja teče u život vječni".
(Jov. 4:13-14)
Očigledno je da se reč „voda" koristi u specifičnom
smislu, smislu koji pripada tom drevnom zaboravljenom jeziku.
U Starom zavetu, u Knjizi o Jeremiji, kaže se:
"Jer dva zla učini moj narod: ostaviše mene, izvor žive
vode, i iskopaše sebi studence, studence isprovaljivane, koji ne
mogu da drže vode". (Jeremija 2:13)
Šta je onda ova voda, ova živa voda?
U drevnom jeziku voda označava Istinu. Ali to je
specijalna vrsta Istine, specijalni oblik znanja zvani "živa Istina".
A živa je zato što učenje, jednom kada se prihvati i primeni u
praksi, čini čoveka živim iznutra. U ezoterijskom učenju, to jest
u učenju o unutrašnjoj evoluciji, pod mrtvim se podrazumeva
čovek koji ne zna ništa o tome. To je znanje koje je istinito
samo u odnosu na postizanje višeg nivoa unutrašnje evolucije
predodređene čoveku. Ovo je znanje o višem nivou, koje
čoveka vodi u tom pravcu. Ono se odnosi na sve što čovek
mora da zna, misli, oseća, razumeva i čini da bi dostigao
naredni stepen razvoja. To nije spoljna istina, o spoljnim
stvarima, spoljnim objektima, nego unutrašnja Istina, o njemu
samom, o tome kakav je čovek iznutra i kako može da promeni
sebe. Zato je to i ezoterijska Istina (ezoterijsko znači
unutrašnje), to jest Istina koja se odnosi na unutrašnji razvoj i
novu organizaciju čoveka koja ga vodi ka narednom koraku u
stvarnoj evoluciji. Sve dok ne bude znao, čuo i pratio učenje o
tome, čovek ne može da se promeni, ne može da postane
drugačiji, ne može da evoluira i dostigne taj mogući viši nivo i
ponovo se rodi. Ako misli da sam može da spozna Istinu tog
reda, onda je isti kao oni gore pomenuti, koji „ostaviše živu vodu
i iskopaše sebi studence, studence isprovaljivane, koji ne mogu
13
da drže vode". Ideja je krajnje jednostavna. Učenje postoji, kao
što je uvek i postojalo, i može da vodi ka višem razvoju. Ovo
učenje je realno psihološko učenje koje se odnosi na čoveka i
moguć razvoj Novog Čoveka u njemu. Čovek to ne može da
pokrene sam. On može da napravi sebi "studence", ali oni ne
drže vodu, to jest tu nema Istine.
Kada nema Istine ovog reda, stanje čoveka se ponekad
upoređuje sa stanjem žeđi.
"Siromahe i uboge, koji traže vode a nje nema, kojima se
jezik osušio od žeđi,... " (Isaija 41: 17)
lli, kad Ijudi slede pogrešnu istinu, kaže se da piju gorku
vodu ili vodu koja ne može da se pije, ili zagađenu vodu.
Primenimo sad ovu ideju o vodi koja se u drevnom jeziku
odnosi na Istinu, na jedno od Hristovih kazivanja, kako bismo
shvatili razliku između njenog psihološkog i bukvalnog
značenja. Hrist kaže:
"/ ako neko napoji jednoga od ovih malih samo čašom
studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata
propasti". (Mat. 10:42)
Ovde čovek koji shvata bukvalno misli da sve što treba
uraditi, jeste da se da čaša hladne vode detetu. Ali ako voda
označava Istinu, onda se izraz "davanje hladne vode detetu"
odnosi na prenošenje Istine, ali slabašno. Ovde se izraz "jedan
mali", ne odnosi bukvalno na dete nego na osobu sa malim
razumevanjem. Takođe treba uočiti da za primanje Istine um
mora biti kao pehar koji prima ono što se u njega sipa. Drugim
rečima, čovek mora biti spreman i želeti da bude učen, da bi se
reklo da je njegov um kao pehar koji čeka da primi vodu. Izraz
"davanje čaše vode" odnosi se i na primanje Istine i na
prenošenje drugima.
Sve ovo ne može da se izrazi uobičajeno logički, ali se
može razumeti psihološki. A to i jeste cilj drevnog jezika koji
smo počeli da izučavamo.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: pet dec 08, 2017 12:58 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Jevanđelja govore uglavnom o mogućoj unutrašnjoj
evoluciji koja se naziva „ponovno rođenje". To je osnovna ideja.
Započinjemo time što smatramo da unutrašnja evolucija znači
razvoj razumevanja. Jevanđelja uče da je čovek, živeći na
zemlji, sposoban da podnese unutrašnju evoluciju ako dođe u
kontakt sa određenim učenjem vezanim za tu temu. U torn
smislu, Hrist je rekao: Ja sam put i istina i život...". (Jov. 14: 6)
Unutrašnja evolucija je psihološki proces. Postati osoba koja
više razume znači psihološki se razviti. Razvoj se odvija u
domenu misli, osećanja, delovanja i, ukratko, razumevanja.
Čovek je slika sopstvenog razumevanja. Ako želite da vidite
kakav čovek jeste, a ne kakvim se predstavlja, pogledajte nivo
njegovog razumevanja. U vezi sa tim, Jevanđelja govore o
realnoj psihologiji zasnovanoj na učenju da je Čovek na zemlji
sposoban za određenu unutrašnju evoluciju razumevanja.
Sva Jevanđelja, od početka do kraja, govore o toj
mogućoj evoluciji čoveka. To su psihološki dokumenti. Oni
govore o psihologiji mogućeg unutrašnjeg razvoja, to jest o
tome šta čovek treba da misli, oseća i ani u cilju dostizanja
novog nivoa razumevanja. Jevanđelja ne govore o životnim
stvarima, osim indirektno, nego o centralnoj ideji - da je čovek
iznutra jedno seme, sposobno za rast. Čovek se poredi sa
semenom koje je u stanju da na određeni način evoluira.
Ovakav kakav jeste, čovek je nekompletan, nedovršen. On
može da iznese svoju sopstvenu evoluciju, svoje sopstveno
ispunjenje, kao individua. Ako ne želi to da radi, ne mora. Tada
se on zove trava, to jest biva spaljen kao beskoristan. I,
Jevanđelja tome uče. Međutim, to učenje ne može biti dato niti
direktno niti se može udenuti spolja, na silu. Čovek mora početi
sam da ga razumeva pre nego što bude u stanju da ga primi.
8
Ne možete učiniti da bilo ko razumeva na silu, po zakonu. Ali
zašto ovo učenje ne može biti dato direktno? Opet dolazimo do
pitanja: zašto "više" značenje ne može jasno da se izrazi? Zašto
sva ta nerazumljivost? Zašto sve te bajke? Zašto sve te
parabole? Svako ima spoljnu stranu koja se razvila iz kontakta
sa životom i unutrašnju, koja ostaje zamagljena, neodređena,
nerazvijena. Učenje o ponovnom rođenju i unutrašnjoj evoluciji
ne sme pasti samo na čovekovu spoljnu stranu - stranu koju je
razvio život. Neki Ijudi dosegnu nivo na kome shvataju da ih
život ne zadovoljava, nivo na kome oni istinski počinju da
gledaju u drugim pravcima i teže različitim ciljevima i pre nego
što čuju bilo kakvo učenje slično onom iz Jevanđelja. Spoljnu
stranu čoveka uredio je životni zahtev i ona je u skladu sa
njegovim položajem i mogućnostima. U nekom smislu ona je
veštačka; ona je stečena. Jedino unutrašnja, neuredena strana
čoveka može da evoluira, kao seme koje samo niče, iz sebe.
Zbog toga učenje o unutrašnjoj evoluciji mora biti oblikovano
tako da ne pada samo na spoljnu stranu čoveka. Ono mora
prvo da padne tamo, ali mora biti i u stanju da prodre dublje i
probudi samog čoveka - unutrašnjeg, neuređenog čoveka.
Čovek evoluira kroz svoje dublje refleksije, a ne kroz svoju
spoljnu, životom kontrolisanu stranu. On evoluira kroz duh svog
individualnog razumevanja i kroz unutrašnji pristanak na ono
što vidi kao istinito. Psihološko značenje relativno
izfragmentiranog učenja zapisanog u Jevanđeljima, odnosi se
na ovu dublju, unutrašnju stranu svakog čoveka. Kad bude
shvatio da može da evoluira samo kroz rast sopstvenog
unutrašnjeg razumevanja, čovek će videti da je istinsko učenje
o značaju unutrašnje evolucije beskorisno ako pada samo na
njegovu spoljnu stranu i čak izgleda kao velika glupost. U stvari,
ono može biti uništeno ako padne na pogrešno mesto u njemu
- na njegovu svetovnu, poslovnu stranu. U tom slučaju je
učenje bačeno pod noge. To je značenje Hristove primedbe: "...
niti bacajte bisera svojih pred svinje, da ih ne pogaze nogama
svojim...". (Mat. 7: 6) Reč "pogaziti" odnosi se na spoljnu,
životnu stranu čoveka, najnižu stranu čovekovog razumevanja,
stranu koja jedino veruje onom što čula pokazuju, stranu uma
koja kao stopala dotiče „zemlju". Ta strana ne može da primi
9
učenje o unutrašnjoj evoluciji zato što je okrenuta ka spolja, a
ne ka unutra. Zbog toga čovek tom svojom stranom ne može da
razume fenomen ponovnog rođenja.
On, po prirodi stvari, ima jedno rođenje. Međutim,
celokupno ezoterijsko učenje govori da je čovek sposoban za
drugo rođenje. To ponovno ili drugo rođenje pripada čoveku u
sebi, privatnom, tajnom, unutrašnjem čoveku, ne čoveku kakav
izgleda da jeste u životu i kakav sam misli da jeste - uspešan
čovek, čovek koji se pretvara. Sve ovo poslednje odnosi se na
spoljnog čoveka, čoveka kakvim se prikazuje, a ne čoveka
kakav jeste iznutra. Unutrašnji čovek je taj koji je na strani
ponovnog rođenja.
Psihološki gledano, prema učenju Jevanđelja, čovek nije
onakav kakvim se prikazuje, nego kakav jeste mnogo dublje.
Ovo je jedan od razloga što Hrist napada fariseje. Napada ih
zato što su pojave. Zato što se predstavljaju dobrim, pravednim,
religioznim i slično. U napadima na fariseje, On napada onu
stranu čoveka koja se pretvara, koja održava tu pojavnost zbog
spoljnih vrednosti, straha, slave, čoveka koji je u sebi možda
pokvaren. Farisej, shvaćeno psihološki, jeste spoljna strana
čoveka koji se prikazuje dobrim, čestitim.... To je ta strana nas
samih. To je farisej u svakom čoveku i to je psihološko značenje
fariseja. Sve što je rečeno u Jevanđeljima, bilo da je dato u
formi parabole, bilo u obliku čuda ili predanja, ima psihoioško
značenje, značenje koje se razlikuje od bukvalnog. Zato se
psihološko značenje reči farisej odnosi ne na određene Ijude
koji su živeli nekad davno, nego na nas sada - na fariseja u
nama, na osobu neiskrenu u sebi, koja ne može da primi
nikakvo stvarno i istinsko učenje, a da ga ne shvati kao priliku
za korist, slavu ili nagradu. Kasnije ćemo mnogo dublje prbučiti
značenje pojma farisej u sebi.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: pet dec 08, 2017 12:59 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
https://www.ivantic.info/Gurdjijev/Novi ... Nicoll.pdf


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: pet dec 08, 2017 1:29 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Zaustavimo se na trenutak kod reči vino, koje metaforički
oslikava Istinu. Proučavaćemo kasnije značenje ezoterijske
Istine kada ono dostigne fazu vina u čovekovom razumevanju.
Za sada moramo razumeti da je kamen doslovno značenje
ezoterijske Istine, voda se odnosi na drugačiji način
razumevanja iste te Istine, a vino ima njenu najvišu formu
razumevanja. U čudu zapisanom u drugom poglavlju Jevanđelja
po Jovanu, Hrist je pretvorio vodu u vino. Po ovom prikazu on je
tražio da sluge napune kamene sudove vodom i onda je
pretvorio vodu u vino. To jest, predstavljena su tri stepena
čovekovog odnosa prema Istini, a ovo znači, naravno, tri
stepena razumevanja ezoterijske Istine.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: ned dec 10, 2017 9:42 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
M. Nicoll kaže da čovjek mora imati razvijeno Biće da bi primio Znanje. Inače, ne može primiti Znanje. Čovjek koji nema razvijeno Biće sažaljeva se, žali se, ogorčen je, slab, iskorišćava druge. (Ima toga još, ali ovo mi je najzanimljivije).
Zato je učenik bio podvrgavan fizičkim teškoćama, psihičkim pritiscima, uvredama da razvije Biće, ili strpljivost i snagu.
Dakle, možemo svaki dan podnositi u svojim životima razne poteškoće , neugodnosti, žrtve, ali kad to rado trpimo onda smo na stepenici više. Stvar je u slijedećem: da ne bježimo od neugode, da prihvatimo neugodno.
Onaj koji odbija neugodno gubi puno energije na to odbijanje. Onaj tko prihvaća teškoće dobija sve više energije. Jer sve je u glavi, on zna što i zašto radi. Ima razumijevanje o teškoćama, i o prihvaćanju istih.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: čet dec 14, 2017 10:01 am 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Kako to patnja i žrtva može biti jedina moguća Istina?
Dobri Samaritanac je znao, pretpostavimo, Učenje o pravdi, poštenju, milosti i zbog toga je odlučio pomoći ranjenom čovjeku. Imao je svijest o tome da je i sam mogao biti u sličnoj situaciji. Kakve ima veze priča o patnji i o žrtvi?
Ranjenik je, dakako, patio, ali prisilno. Bio je pretučen. Zanima nas Samaritančeva patnja, jer on se odlučio svojevoljno žrtvovati i patiti. Stavio je ranjenika na leđa, odvukao ga do gostionice, platio je gostioničaru da ga izliječi. Izišao je iz zone svoje ugode, žrtvovao se.
I to je smisao povijesti, to je smisao Isusove žrtve i bilo koje žrtve. To je evolucija čovjeka.
Suvremeni čovjek je toliko navikao na ugodno, toliko želi ugodu da je već ljut i na zraku sunca koja ga škaklja po nosu. A treba strpljivo i rado podnositi nevolje: nedostatak novca, zdravlja, ljepote, mladosti,lijepog vremena, sretne budućnosti itd. Čak biti zahvalan na kušnjama, ali to je teško razumjeti.
Ljudi obično žele pobjeći od patnje. Samaritanac nije pobjegao od patnje, pomogao je ozlijeđenom čovjeku. Podnio je dragovoljnu žrtvu.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: čet dec 14, 2017 11:53 am 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Govorim o tome da ćeš rado izići iz zone svoje ugode.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: čet dec 14, 2017 3:22 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Govorim općenito o žrtvi i patnji. Kao da te netko zamoli da mu skuhaš ručak i ti to rado učiniš iako ne kuhaš za svoje dijete ili majku nego za rodbinu koja ti uopće nije draga. Ili kao da žarko želiš ići na doček Nove, ali nemaš novaca za to i onda prihvaćaš to kao da je u redu,a nisi ogorčena, tužna, bijesna.

Govorim o bilo kakvoj neugodi, o prihvaćanju žrtve, o tome da ćeš rado izići iz zone svoje ugode.

Moraš na posao. Prihvaćaš li to s otporom ili bez otpora? Pada kiša, prihvaćaš li to s otporom ili bez otpora? Dakle, imamo otpor prema svemu neugodnom.

Govorim o slijedećem: da moramo naučiti izići iz zone svoje ugode. Svi jako bježimo od bilo čega negativnog, da se naučimo spremno prihvatiti teškoće. Jer Samaritanac je morao izići iz zone svoje ugode. Mogao je reći: možda je ovaj to i zaslužio, zaprljat će mi odjeću, doći će netko drugi, ne moram baš ja.

Neprestano bježimo od neugode, od bilo kakve žrtve. Želim reći da ne možemo odmah raditi velike žrtve, ali se možemo svaki dan vježbati u prihvaćanju teškoća, neugode. Uglavnom imamo prema svemu neugodnom velik otpor. Čak i ako me boli trbuh, otpor je: zašto sad to?

Zamisli da si u samostanu. Redovnik dopodne moli, popodne okopava krumpir, navečer kaže: dobro je to, jer je odbacio svoju zonu ugode. Mi ostali smo u samostanu života. Dopodne kuhamo ručak, popodne smo na poslu. Navečer kažemo: dobro je to. Ali mi smatramo da to nije dobar život. Jer ako nisi duhovna osoba, svjetovno razmišljanje je da sve što nije ugodno , nije niti dobro.

Samaritanac je izišao iz zone svoje ugode, kako mi na to gledali da gledali. Bilo je lakše sam otići u gostionicu , sam pojesti i popiti nego tegliti ranjenika. Istina je da je to alegorijska priča, ali i poziv za sve nas, koji zamišljaju da su na duhovnom putu. Također je i Isus izišao iz zone svoje udobnosti. Vidio je svijet kako pati. Nije pobjegao od patnje. Žrtvovao se za svijet. Pozvani smo jer nam se govori: Uzmi svoj križ i nosi. Svaki put kad nešto strpljivo i normalno podnesemo, kad nemamo otpor u sebi za najmanju teškoću, kad prihvaćamo neugodu onda smo na onom putu na kojem želimo biti, na putu do Kraljevstva nebeskog, na putu slobode.

Netko će teže, a netko lakše pomoći ranjeniku. Međutim, misli se na svaku patnju, na svaku nesigurnost. Znači, razboliš se, ostaneš bez posla, netko ti umre, završiš u konc logoru, a da ipak u sebi možeš reći: Ako je tvoja volja, Bože, prihvaćam. To je ono što se zove poniznost i što nitko ne može objasniti. To se nauči kroz emocije. Ili svatko kroz svoj život. A može se vježbati na malim stvarima. Oluja je, dobro je. Nemam novaca za frizuru, dobro je. Netko me je uvrijedio, dobro je. Čekam u redu, dobro je. Noge su mi mokre, dobro je.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: uto dec 19, 2017 8:09 am 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Zadnji dan Isusovog života govori nam kako se trebamo ponašati u svom svakodnevnom životu. Prihvatiti svaku vrstu patnje, "prigrliti svoj križ", prihvatiti patnju kao poželjnu, radi višeg cilja iako možda taj cilj čak i ne razumijemo.
U tome je smisao redovnika koji su stavljali na svoja leđa igle koje su ih neprestano povređivale ispod majice. Iako ova patnja nema smisla, jer čovjek si ne mora sam nametati patnju kad pati od prvog dana svog rođenja. Pravo pitanje je kako podnosimo patnju, da li pružamo jak otpor, da li neprestano razmišljamo: "ova patnja nije fer".
A patnje su različite: nedostatak novca, obitelji, zdravlja, posla, pretežak posao, čak i vremenske prilike, uvrede. Primjerice, netko nas uvrijedi, i to su onda pitanja: kako, zašto, pa ja sam prema njemu fer, zašto on nije prema meni itd. Uglavnom, pružamo jak otpor. Možemo tada reagirati na razne načine, ne kažem da treba šutjeti, ali pri tome u sebi nećemo osjećati bol, ni ogorčenost, prihvatit ćrmo tu patnju kao nešto dobro. U jednoj priči jedan je svećenik kad ga je netko pljusnuo rekao: "ova pljuska meni pripada." Upravo to, svakoj patnji koja nas zadesi treba reći: ovo meni pripada.I to je smisao izreke:"Jer široka su vrata i prostran put koji vodi u propast i mnogo ih je koji njime idu. O kako su uska vrata i tijesan put koji vodi u Život i malo ih je koji ga nalaze!"


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: uto dec 19, 2017 1:08 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: sri okt 14, 2009 2:53 pm
Postovi: 458
Nikad mi nije bilo jasno zašto bi Otac svojoj Djeci dao patnju, koju moraju prihvatiti, i da je to dobro

_________________
Long live and prosper!


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: uto dec 19, 2017 2:15 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Zamisli da ideš na rad u Njemačku. I govoriš: Uspjeti ću. Otac te šalje, ti obećaš. Čeka li te tamo patnja ili med i mlijeko, ali ti obećavaš, želiš. Obećao si Ocu da ćeš ovaj put donijeti fantastične rezultate. Tako i nas Otac šalje u ovaj svijet i svi mislimo da ćemo uspjeti.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: uto dec 19, 2017 2:45 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
A da bi neki zadatak odradio najprije ne smiješ imati otpor u sebi, odnosno moraš prigrliti teškoće.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: sri dec 20, 2017 2:33 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Jer, kako je moguće da stanemo na molitvu, a da budemo puni gneva prema drugome. Kako je moguće da čitamo Jevanđelje, a da ne prihvatamo bližnjeg? Kako je moguće čoveku da kaže: Bio sam aktivan u Crkvi godinama, ili ja sam sveštenik, monah ili šta god, ali ipak nisam stekao prvu i poslednju stvar u duhovnom životu: ljubav i trpljenje? Ako ovo niste naučili, ništa niste postigli, ništa, baš ništa.
Mitroplit Limasolski Atanasios


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: čet dec 21, 2017 9:38 am 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Isus je odnio moje grijehe, jer kako je netko kriv ako ga je odgojila prostitutka ili lopov ili narkoman itd. Znači, bile su neke okolnosti u našim životima zbog kojih smo krivo postupali. I Isus je sve te grijehe oprostio, iskupio, ali...Mi moramo postupati poput Isusa da bi se promijenili, jer nešto će nam se oprostiti, ali Bog hoće našu promjenu nabolje.Primjer, Samaritanac je išao putem, ugledao ranjenika, stavio ga na leđa i spasio. Samaritanac je patio, on se žrtvovao, a govore da nema žrtve, niti patnje. Svatko od nas je pozvan na trpljenje.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: čet dec 28, 2017 3:19 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Biti zahvalan upravo na lošoj situaciji, koliko god to čudno zvučalo.Ako tako razmišljamo onda više nemamo potrebu popravljati situaciju: daj mi bože zdravlja, novca, ljubavi, sreće...Ako si zahvalan na svemu to te najprije uzdiže, odnosno postaješ svjesnije biće. Radosno prihvaćaš svako zlo kao Božju volju. Radosno trpiš nevolje, radosno služiš bližnje, odnosno svakoga.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: čet dec 28, 2017 5:18 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Zašto je Isus prao noge učenicima, ne zato što je morao, već zato što je želio.Svi mi nešto radimo, ali razlika je ako smo prisiljeni ili rado služimo. Isusa su pogrđivali, govorili laži i on je to prihvatio kao dobro, rado je trpio. Tako smo i mi pozvani da i kad nas vrijeđaju i lažu opet prihvatimo osobu koja to radi. I to je opraštanje. Ako nema otpora prema nepravdi koja nam je učinjena.Otpor je kad beskrajno želimo promjenu na bolje, a s druge strane je prihvaćanje lošeg, odnosno trpljenja.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: čet dec 28, 2017 5:26 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Dakle, kad prihvatiš svoju patnju kao normalnu onda više nemaš što ni opraštati. Ono prema čemu imamo otpor je uvijek patnja koju osjećamo, a čovjek koji je prouzrokovao patnju je tek u drugom planu.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: uto jan 02, 2018 4:38 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Niste vi zarobljeni svijetom vi ste zarobljeni silama koje ne poznajete i koje vam daju dojam da ste to vi.
Niste vi zarobljeni zakonima ovog svijeta već nepoznavanjem istih u sebi. Vaš zatvor ste vi sami sebi i nitko vas ne drži zarobljenima do vi sami sebe. Vaš svijet nije svijet čula koji primjećujete nevezano za svoj unutarnji svijet. Vaš svijet koji vas zarobljava je svijet koji je u vama i koji se reflektira putem čula na vanjski svijet, putem značenja na vanjske objekte, putem unutarnjeg ropstva na vanjsko ropstvo.
Niste vi zarobljeni od nekoga, niti itko može da vas kontrolira. Vi sami sebe kontrolirate onim što ne poznajete o sebi, ali i onim što poznajte o sebi. Jedno je suprotno drugom a drugo osnažuje prvo.
Nemate vi veze sa drugima vi imate veze sa svojim slikama, idejama, kompleksima, strahovima, emocijama koje projicirate, vitalnim silama koje vas nagonski tjeraju da sami sebe zatvarate.
Niste vi Vi. Vi ste različiti pokreti sila u vama koje vam daju dojam da ste vi.
https://www.facebook.com/KaliikaMa/


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: uto jan 02, 2018 4:39 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Vaš zatvor ste vi sami sebi i nitko vas ne drži zarobljenima do vi sami sebe.


Vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Moja duhovna potraga ako nekog zanima...
PostPostano: uto jan 02, 2018 4:53 pm 
Offline
Član foruma

Pridružen/a: pet dec 02, 2011 7:28 am
Postovi: 545
Nema otpora, nema želja, zahvalnost, ljubav, trpljenje, i neobjašnjivo unutarnje zadovoljstvo. Koje čak ne možeš nikome ni opisati jer ga svatko sam mora iskusiti. Zqadovoljstvo kroz rad i molitvu. Kakvo bi bilo zadovoljstvo koje proistječe iz molitve? Iz rada? Bolest je dobra, i siromaštvo je dobro, i usamljenost je dobra. Kakva je to ideja? To je transcendencija na koju smo i pozvani.


Vrh
 Profil  
 
Prikaži postove “stare”:  Redanje  
Započni novu temu Odgovori  [ 296 post(ov)a ]  Stranica Prethodna  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  Sljedeća

Vremenska zona: UTC + 01:00


Online

Trenutno korisnika/ca: / i 1 gost.


Powered by phpBB © 2010 phpBB Group
BH (BIH) by Šehić Nijaz